ZÁCHRANNÁ BRZDA PRO LETNÍ CESTY

S ohledem na šíření nových variant koronaviru upravily státy EU před létem svá cestovní doporučení. Velvyslanci zemí EU v pátek v Bruselu rozhodli o “záchranné brzdě”, která umožňuje opětovné zavedení povinnosti testování a karantény i pro plně očkované cestující s digitálním EU covid-pasem.

EU Covid Pass

Podle přijatého doporučení může každý členský stát napříště rozhodnout o použití záchranné brzdy. To platí “zejména kvůli velkému rozšíření variant SARS-CoV-2”. Na vstup z některých postižených měst, regionů nebo dokonce celých zemí EU tak mohou být uvalena omezení, jako je povinnost testování nebo karantény. Na oplátku byla zmírněna ustanovení o klasifikaci rizikových oblastí. Pro děti budou úlevy.

“Výjimečně a dočasně” je uplatnění možné i pro “držitele očkovacího průkazu nebo osvědčení o rekonvalescenci”, uvádí se v textu. Mohli by být také povinni “podstoupit testování na infekci SARS-CoV-2 a/nebo karanténu/samostatnou izolaci”.

Nařízení tak představuje výjimku z digitálního covid-pasu, na kterém se EU dohodla. Dokument, který lze přečíst digitálně prostřednictvím QR kódu, má usnadnit cestování a kromě údajů o očkování obsahuje i informace o testech nebo prodělaných korona infekcích. V případě držitelů osvědčení by členské státy měly v zásadě upustit od povinnosti karantény a testování, pokud to epidemiologická situace umožňuje.

Doporučení rovněž umožní uznávání testů prostřednictvím větší harmonizace dob platnosti. U PCR testů je to maximálně 72 hodin a u rychlých testů maximálně 48 hodin.

Cestování s dětmi bude nezávisle na nouzové brzdě jednodušší. Děti mladší dvanácti let budou zpravidla zproštěny povinnosti testování. Dříve to platilo pouze do šesti let věku dítěte. Kromě toho se na ně nevztahuje povinnost karantény, pokud se nevztahuje také na jejich rodiče.

Podle mluvčího komise to znamená, že pravidla pro děti budou jasnější. Doporučení by tak mělo pomoci rodinám zůstat na cestách pohromadě.

Došlo k mírným změnám a částečně byly prahové hodnoty pro infekce mírně zvýšeny v důsledku zlepšení situace v oblasti výskytu.

Očkovaným osobám by mělo být vždy umožněno cestovat bez aktivace záchranné brzdy. Osoby, které ještě nemají plnou ochranu před očkováním, by měly při vstupu do země z oranžové nebo červené zóny podstoupit PCR test. Pouze v tmavě červených zónách by měla být nadále karanténa.

Doporučení musí být příští týden znovu přijato v Radě členských států EU. To je však považováno za formalitu.

zdroj: Traveller.at

Copyright © 2021 DESTICON s.r.o. | Photo credit Shutterstock